ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

话题发起人回帖最后回帖
พวกเราคือ แพทย์แผนจีนสวนสุนันทา PUTAKEAPAPORN的头像 PUTAKEAPAPORN 0 PUTAKEAPAPORN
2020年08月18日 星期二 17:49
ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย PUTAKEAPAPORN的头像 PUTAKEAPAPORN 0 PUTAKEAPAPORN
2020年02月12日 星期三 13:21
สืบสานวัฒนธรรมจีน วันนี้เรียนไปอิ่มไปนะจ๊ะ PUTAKEAPAPORN的头像 PUTAKEAPAPORN 0 PUTAKEAPAPORN
2019年09月18日 星期三 13:16
สาขาการแพทย์แผนจีน เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว PUTAKEAPAPORN的头像 PUTAKEAPAPORN 0 PUTAKEAPAPORN
2019年02月24日 星期日 13:17
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน PUTAKEAPAPORN的头像 PUTAKEAPAPORN 0 PUTAKEAPAPORN
2016年12月26日 星期一 20:33
บริการวิชาการสู่ชุมชน จังหวัดอุดรธานี PUTAKEAPAPORN的头像 PUTAKEAPAPORN 0 PUTAKEAPAPORN
2016年12月26日 星期一 20:06