ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of APAPORN PUTAKE
ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
by APAPORN PUTAKE - Wednesday, 12 February 2020, 1:21 PM
 

ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2563