ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of APAPORN PUTAKE
บริการวิชาการสู่ชุมชน จังหวัดอุดรธานี
by APAPORN PUTAKE - Monday, 26 December 2016, 8:06 PM
 

บริการวิชาการสู่ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

             ทีมอาจารย์แพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปบริการวิชาการ ที่จังหวัดอุดรธานี นำโดย อ.อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ หัวหน้าโครงการ “โครงการบริการวิชาการแนะนำการดูแลสุขภาพและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี