ข่าวและประกาศ

 
 
PUTAKEAPAPORN的头像
ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
PUTAKEAPAPORN 发表于 2020年02月12日 星期三 13:21
 

ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2563