ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของAPAPORN PUTAKE
ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โดย APAPORN PUTAKE - พุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2020, 1:21PM
 

ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2563