ข่าวและประกาศ

 
 
PUTAKEAPAPORN的头像
บริการวิชาการสู่ชุมชน จังหวัดอุดรธานี
PUTAKEAPAPORN 发表于 2016年12月26日 星期一 20:06
 

บริการวิชาการสู่ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

             ทีมอาจารย์แพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปบริการวิชาการ ที่จังหวัดอุดรธานี นำโดย อ.อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ หัวหน้าโครงการ “โครงการบริการวิชาการแนะนำการดูแลสุขภาพและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี